-Vi Modtager Byggeaffald dog ikke asbest

 og kemikalier

 

-samt Haveaffald.